საქმიანობა

უსაფრთხოების გადაწყვეტილებები

სახანძრო უსაფრთხოება

ნეოტექი გთავაზობთ, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების და მომსახურების სრულ
სპექტრს, რაც მოიცავს: 
  • სახანძრო უსაფრთხოების პროექტირება
  • სახანძრო სიგნალიზაციას და ხანძარქრობის სისტემებს
  • ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას
  • ფასთაკვლევაში მონაწილეობას
  • მოწყობილობების შერჩევას და მიწოდებას
  • მონტაჟს და შემდგომს სერვისს
  
შენობა-ნაგებობის პროექტის ჩაბარება ხდება, საერთაშორისო სტანდარტის სრული დაცვით.


უსაფრთხოების გადაწყვეტილებები ყველა სექტორისთვის